Për investitorë

Elinor është agjencion për pasuri të patundshme i cili për një periudhë të gjatë ka pasur sukses dhe ka ndikuar si fitimprurës në tregun e Maqedonisë. Vazhdueshëm investon në zhvillimin e tij si dhe në bashkpunimin me partnerët e tij të jashëm.

Me mbushjen e formularit të mëposhtëm, lejoni vetes që agjencioni profesional për patundshmëri si një bashkëpuntorë i juaj me pjesëmarrje aktive në tregun e pasurive të patundshme të kontribuojë në realizimin e suskeshëm të planeve suaja profesionale.

Податоци

Gjat ndërmjetësimit me patundshmëri, Elinor vëmendje të veçantë i dedikon bashkëpunimit me ndërmarrje dhe personave fizik, të cilët biznes e kanë ndërtimin dhe shitjen e objekteve te banimit dhe biznesit.

Partnerët Tanë

Shikuar të fundit