Kërkesa Juaj

Kërkesa juaj për patundshmëri

Një nga angazhimet tona është që të sigurojmë klientët tanë ofertë me cilësi, të përshtatura për dëshirat dhe mundësit e tyre. Prandaj, duke përdorur burimet e disponueshme të Elinor ne zbatuam mënyrë të drejtpërdrejtshme caktim të terminit për takim personal.

Besojmë fortë se komunikimi personal i realizuar përmes një takimi të përbashkët do të kontribuojë për një bashkëpunim më të mirë dhe ofertë më e mirë për juve.

Me mbushjen e formularit të mëposhtëm me të dhënat e nevojshme, i njëjti do të jetë i dorëzuar në mënyrë elektronike në agjencionin për patundshmëri Elinor.

1. Одберете посакуван термин за лична средба:


2. Потребни Информации:


Do të donim t’ju informonim se pas dërgesës së kërkesës suaj, e njejta do të jetë e përpunuar në Elinor pas së cilës do te merrni përgjigje të konfirmuar sa më shpejt.

Partnerët Tanë

Shikuar të fundit