Ч.П.П

Кој ги плаќа административните трошоци и нотарот?

По договор, во пракса купувачот.

Кој ја плаќа услугата на агенцијата?

По договор, во пракса продавачот.

Дали може странец да купи недвижност во Македонија?

ДА, ако има регистрирано фирма. Во догледно време ќе може да се купува и на лично име.

Наши Партнери

Последни Прегледи